سلام به وبلاگ علوم قاضی زاده خوش آمدید
 
 
نظر یادتون نره


تاریخ : سه شنبه 17 اسفند 1389 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
دانش آموزان عزیز تمرین های فصل هشتم

علوم مبتکران پایه هفتم را حل کنید .

وبرای هفته اینده
به کلاس بیاوریید.

طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : دوشنبه 11 آذر 1392 | 10:09 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
آیا می دانید داناب چیست؟


طرح داناب بزودی در مدارس کرمان اجرا می شود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: دانستنی ها،

تاریخ : جمعه 1 آذر 1392 | 07:03 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1 - یک خودرو به جرم 1تن درجادهای با سرعت ثابت درحرکت است . انرژی جنبشی آن 40کیلوژول است.سرعت آن چند کیلومتربر ساعت است؟
2 - یک دوچرخه سوار با سرعت 36کیلومتر برساعت درحرکت است و 4کیلوژول انرژی جنبشی دارد.جرم او ودوچرخه اش چقدراست؟
3 - سنگی به جرم 400گرم از بالای سطح زمین به طور ازاد سقوط کرده است وسرعت آن درلحظه برخورد با زمین 72 کیلومتربرساعت بوده است.مشخص کنید از چه ارتفاعی رها شده است؟(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
4 - جسمی به جرم 3 کیلوگرم ازارتفاع 80 متری سطح زمین به طورآزاد سقوط می کند. سرعت آن درلحطه برخورد با زمین چقدراست؟(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
5- انرژی جنبشی جسمی 1200ژول است .اگرمجذور سرعت آن60متربرژانیه باشد جرم آن را محاسبه کنید.(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
6 - جسمی به جرم 12کیلوگرم از ارتفاع 50متری سطح زمین سقوط ازاد کرده است ودرلحظه برخورد بازمین 5200ژول انرژی جنبشی داشته است. چقدر ازانرژی آن بر اثر اصطکاک هدر رفته است؟
7 - سنگی از ارتفاع 720 سانتی متری سطح زمین آزادانه سقوط کرده است.سرعت آن درلحظه برخورد بازمین چقدر بوده است؟
8 - جسمی به جرم 5کیلوگرم ازبالای سطح زمین آزادانه پایین افتاده است وسرعت آندر لحطه بر خورد بازمین 8 متربر ثانیه بوده است.اگرانرژی غلبه شده بر اصطکاک 40ژول باشد ازچه ارتفاعی سقوط کرده است؟
9 - جسمی به جرم  2کیلوگرم ازارتفاع 23متری سطح زمین سقوط آزاد کرده است.درتمام مسیر سقوط 60ژول ازانرژی جنبشی هدر رفته است. سرعت آن درلحظه برخورد بازمین ژند کیلومتر برساعت است؟
10 - جسم نخست درحال حرکت است،اگر جسم دوم جرمش نصف آن وسرعتش 2 برابر جسم نخست باشد. انرژی جنبشیش چند برابر است؟
موفق وپیروز باشیدطبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 05:39 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1392 | 06:34 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
دانلودکنید


طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1392 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : شنبه 16 شهریور 1392 | 05:52 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-اتومبیلی از حالت سکون به راه می افتد ودر مدت زمان 10ثانیه سرعت آن به 90کیلومتر برساعت می رسد . شتاب حرکت آن را محاسبه کنید.
2-یک خودرو دارای شتاب 5متر بر مجذور ثانیه است.اگر از حالت سکون به حرکت درآمده باشد،در مدت 4ثانیه سرعت آن به چند کیلومتر بر ساعت می رسد؟
3-سرعت یک خودرو 8متر برثانیه است اگر در مدت 4ثانیه سرعت خودرا به 16متر برثانیه برساند شتاب حرکت ان چقدر است؟
4- یک اتومبیل باسرعت 108 کیلومتر بر ساعت در حرکت است.راننده آن ناگهان مانعی را برسرراه خود می بین وترمز می کند.اتومبیل در مدت 3ثانیه می ایستد .شتاب را محاسبه کنید.
5-شتاب یک خودرو 2/5متر بر مجذور ثانیه است.اگر سرعت اولیه آن 54کیلومتر برثانیه باشد.درصورتی که شتاب همین اندازه باشدوراننده آن همچنان گاز بدهد،2ثانیه بعد سرعت آن به چند کیلومتر برساعت می رسد؟طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : شنبه 16 شهریور 1392 | 02:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-نیروی تکیه گاهی به اندازه 2/5نیوتون بریک کتاب ازطرف سطح افقی میز وارد شده است. جرم این کتاب چقدر است؟
2-جرم یک جا مدادی باوسایل درون آن 800گرم است.وقتی سعید آن را در آستانه حرکت بر روی افقی میز قرار می دهد،ضریب اصطکاک 0/1است .نیری اصطکاک ایستایی چند نیوتون است؟
3-یک خودرو به جرم 2 تن بر روی سطح افقی جاده ای درحرکت است،نیروی اصطکاک حرکتی لاستیک هایش بازمین 1000نیوتن است ضریب اصطکاک حرکتی راحساب کنید.
4- یک گلوله فلزی برروی یک سطح افقی باضریب اصطکاک 0/02در حال قل خوردن است.نیروی اصطکاک حرکتی بین گلوله وسطح0/1نیوتن است.جرم گلوله چند گرم است؟طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-یک دانش اموز به جرم 35kgبرروی کفه ترازویی داخل یک اسانسور ایستاده است.اسانسور بار باشتاب 2متربرمجذورثانیه بالامی رودوباهمین شتاب به پایین برمی گردد.وزن ظاهری اورا در هر دو حالت حساب کنید.
2-وزن ظاهری فرشیددرهنگام پایین امدن بااسانسور280Nاست.جرم فرشید40kgاست.ستاب حرکت اسانسورچقدراست؟
3-وزن ظاهری مسعود460Nاست.اوباشتاب1/5متربرمجذورثانیه بااسانسوردرحال بالا رفتن است .جرم مسعود چقدراست؟
4-مقاومت یک پاکت دربرابرپاره شدن70Nاست .مهرداد 5kgپرتقال داخل ان ریخته است.اوحداکثر پاکت راباچه شتابی بلند کندتاپاره نشود؟
درحل مسائل g=10طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392 | 04:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
همکاران ودانش آموزان گرامی این نسخه پیش نویس کتاب علوم تجربی اول متوسطه(هفتم) است وغیر قابل استناد می باشد.فایل به صورت زیپ می باشد با winrarقابل گشایش است.به صورت pdfمی باشد.نرم افزارadobe reader یا نرم افزار مشابه لازم است.
برای دانلود
اینجا کلیک کنید.


طبقه بندی: خبر رسانی به همکاران،

تاریخ : دوشنبه 21 مرداد 1392 | 05:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظراتطبقه بندی: دانستنی ها،

تاریخ : جمعه 7 تیر 1392 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 10:01 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

تعداد کل صفحات : 29 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول