تبلیغات
علمی - تمرین حل مسأله برای دانش اموزان پایه اول دوره تابستانی راهنمایی علامه حلی
1-اتومبیلی از حالت سکون به راه می افتد ودر مدت زمان 10ثانیه سرعت آن به 90کیلومتر برساعت می رسد . شتاب حرکت آن را محاسبه کنید.
2-یک خودرو دارای شتاب 5متر بر مجذور ثانیه است.اگر از حالت سکون به حرکت درآمده باشد،در مدت 4ثانیه سرعت آن به چند کیلومتر بر ساعت می رسد؟
3-سرعت یک خودرو 8متر برثانیه است اگر در مدت 4ثانیه سرعت خودرا به 16متر برثانیه برساند شتاب حرکت ان چقدر است؟
4- یک اتومبیل باسرعت 108 کیلومتر بر ساعت در حرکت است.راننده آن ناگهان مانعی را برسرراه خود می بین وترمز می کند.اتومبیل در مدت 3ثانیه می ایستد .شتاب را محاسبه کنید.
5-شتاب یک خودرو 2/5متر بر مجذور ثانیه است.اگر سرعت اولیه آن 54کیلومتر برثانیه باشد.درصورتی که شتاب همین اندازه باشدوراننده آن همچنان گاز بدهد،2ثانیه بعد سرعت آن به چند کیلومتر برساعت می رسد؟طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : شنبه 16 شهریور 1392 | 02:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول