تبلیغات
علمی - دانش آموزان پایه هفتم علامه حلی به مسئله های گرما پاسخ دهید

  1) مقدار گرمای لازم برای افزایش یک گرم آب به اندازه ی یک درجه ی سلسیوس را محاسبه کنید. 

2) برای افزایش دمای 75 گرم سرب به میزان 10 درجه سانتی گراد به 96 ژول گرما نیاز  می باشد . ظرفیت گرمایی ویژه  سرب را محاسبه کنید .

3)برای کاهش دمای 500 گرم آمونیاک از دمای 25 درجه سلسیوس به دمای 5 درجه سلسیوس چه مقدار گرما باید از آن گرفته شود ؟

 

4)  هرگاه  100   گرم آب    83.68   کیلوژول انرژی از دست بدهد دمای آن چند درجه تغییر می کند ؟             

  5)  50 گرم از فلز فرضی X  به مقدار   260  ژول انرژی نیاز دارد تا دمایش به اندازه  4   درجه افزایش پیدا کند . ظرفیت گرمایی ویژه فلز X چقدر است ؟

 6)   یک فنجان چای چند ژول انرژی باید از دست بدهد تا دمای آن از  60  درجه به دمای بدن  37  درجه سلسیوس کاهش یابد ؟ (فرض کنید که فنجان  250  میلی لیتر چایی دارد . چگالی چای را g  / mL 1 فرض کرده و گرمای ویژه چای همان گرمای ویژه آب است . )

  7) الف) هرگاه بخواهیم دمای   350   گرم آب را از   25   درجه به  3   درجه سلسیوس کاهش دهیم چقدر گرما باید از آن بگیریم ؟ 

ب) اگر برای افزایش دمای سرب به جرم 38 گرم به اندازه ی 5درجه سلسیوس   به  48  ژول گرما نیاز باشد ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی سرب را محاسبه کنید .

  8)  با توجه به جدول زیر بادادن گرمای معین به هر کدام از مواد جدول دمای کدامیک بیشتر تغییرمی کند ؟

                                   

نام ماده

طلا

کربن

چوب

گرمای ویژه (Jg-1˚C-1)

0.012

0.720

1.76

 

 
طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول