دانلود کنید


طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : شنبه 15 اردیبهشت 1397 | 12:19 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : جمعه 29 آذر 1392 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1391 | 06:09 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1391 | 06:05 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
به صورت rarمی باشد. پس از دانلود باwinrarبازکنید روی desktopکپی کنیدونصب نمایید.
دریافت:periodictableطبقه بندی: شیمی،

تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1391 | 02:44 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
خواص منحصر به فرد برهمکنش ذرات و تشعشات مختلف منجر به تخریب فیزیولوژیکی سیستم‌های حیاتی در هنگام پرتوگیری می‌شود. بسیاری از کاربردهای مواد رادیواکتیو در زمینه‌های داروسازی و پزشکی نیز نیاز به دانستن مکانیسمهای برهمکنش نور با ماده را دارند.

img/daneshnameh_up/1/17/PH_AS_X.jpg
حالتهای برهمکنش

تابش با ماده به پنج حالت اساسی برهمکنش می‌دهد: یونیزاسیون ، انتقال انرژی جنبشی ، برانگیختگی مولکولی و اتمی ، ‌واکنشهای هسته‌ای و فرآیندهای تشعشعی.


ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 26 فروردین 1390 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

فرآیند آشکار سازی متشکل از یک دستگاه آشکار ساز است که بسته به نوع ذره تابشی و آشکار

سازی خصیصه‌ای از ذره ، نوع دستگاه فرق می‌کند. سهم عمده در آشکار سازی ذره توسط

ماده‌ای متناسب با ذره تابشی در دستگاه آشکار ساز انجام می‌شود که عبارت است از برهمکنش

ذره باردار حامل انرژی با الکترونهای مداری ماده آشکار سازی که این برهمکنش توسط مدارهای

الکترونیکی آشکار ساز ، به یک پالس الکتریکی تبدیل می‌شود. عوامل موثر بر آشکار سازی ذرات در

این مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرد

تصویر


ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 26 فروردین 1390 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
معمولا در مطالعه نظریه برخورد ، به عنوان مثال به پراکندگی ذرات باردار از کنار یک هسته سنگین که به مسئله پراکندگی رادرفورد معروف است، اشاره می‌شود وجود هسته را می‌توان تحت عنوان یک میدان نیروی متناسب با عکس مجذور فاصله تصور کرد. و چون بیشتر پراکندکی یا انحراف ذرات با بار مثبت مطرح است، لذا این میدان باید یک میدان دافعه باشد.

اینگونه موارد ، انحراف یا پراکندگی ذرات اتمی سریع ، مانند
پروتونها و ذرات آلفا ، توسط هسته‌های با بار مثبت را به همراه دارند. مسیرهای چنین ذرات پراکنده شده‌ای هذلولی شکل هستند. نخستین آزمایشهایی که پراکنده‌ای ذرات آلفا توسط هسته‌ها را در بر داشته‌اند، توسط گایلر و مارسدن انجام شد و توسط رادرفورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.img/daneshnameh_up/8/8c/ratherfor_scatt.JPG
ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 26 فروردین 1390 | 06:38 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
بسیاری از خواص ویژه اتم‌ها از جمله شعاع اتمی با مطالعه موقعیت اتمها در جدول تناوبی قابل توضیح هستند. اندازه یک اتم ، مفهومی نسبتا نامشخص می‌باشد. زیرا ابرالکترونی اطراف هسته مرز مشخصی ندارد. اما می‌توان کمیتی را به نام شعاع اتمی تعریف و اندازه‌گیری کرد. فرض بر این است که در مواد عنصری ، اتم‌های نزدیک به هم را مماس در نظر گرفته و شعاع اتمی را نصف فاصله میان دو هسته مجاور در نظر می‌گیرند.

بطور کلی در جدول تناوبی شعاع اتمی از چپ به راست (در یک دوره) کاهش یافته و برعکس از بالا به پائین در یک گروه معین افزایش می‌یابد. اتمها با از دست دادن یا گرفتن
الکترون تبدیل به کاتیون یا آنیون می‌شوند. یون‌های منفی همیشه از اتمهای خود بزرگترند، در حالی‌که اندازه یون‌های مثبت همیشه کوچکتر از اتم‌های اولیه است.

img/daneshnameh_up/9/9a/ddatom.jpg
ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 5 فروردین 1390 | 10:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

اتم‌ها در مولکول‌ها توسط پیوندهای کووالانسی کنار هم نگه داشته شده‌اند. اما سوال این است که مولکول‌ها در حال مایع و جامد توسط چه نیرویی بسوی یکدیگر جذب می‌شوند، نیروهایی که مولکول‌های یک ماده را در حالت مایع یا جامد به همدیگر ارتباط می‌دهد به نیروهای بین مولکولی معروف است.

نیروهای بین مولکولی مولکولهای قطبی با نیروهای بین مولکولی بین مولکولهای غیرقطبی باهم تفاوت دارند. معمولا نیروهای بین مولکولی به نام نیروهای واندروالسی معروفند. وجود این نیروها در بین مولکولها باعث می‌شود که یک ترکیب جامد مولکولی شکل معینی داشته باشد و با غلبه بر این نیروها بتوان آن را به حالت مایع درآورد.


تصویر
ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 5 فروردین 1390 | 09:57 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
برای اینکه ترکیبی به صورت جامد یا مایع باشد. باید نیروهایی ، مولکولهای آن ترکیب را کنار هم نگه دارد. در ترکیبات قطبی به علت وجود اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم ، دو بار جزئی مثبت و منفی در دو سر مولکول حاصل می‌شود و این نیروی دوقطبی ، مولکولها را کنار هم نگه می‌دارد. برای توجیه حالت مایع و جامد مواد غیرقطبی مانند برم و ید نیز ، نیروی جاذبه دیگری باید وجود داشته باشد.

چون نقاط ذوب و جوش مواد غیرقطبی با افزایش
جرم مولکولی بالا می‌رود، نتیجه می‌گیریم که مقدار این نیرو نیز با جرم و اندازه مولکول زیاد می‌شود. این واقعیت که فراریت مولکولهای قطبی مانند مولکولهای غیرقطبی با افزایش وزن مولکولی کم می‌شود، نشان می‌دهد که این نوع نیروی بین مولکولی باید برای همه مواد مولکولی متداول باشد.

تصویر
ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 5 فروردین 1390 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


عناصر گروه VIIA یعنی فلوئور ، بروم ، ید و استتین ، هاالوژن نامیده می‌شوند.

ریشه لغوی

نام هالوژنها از یونانی گرفته شده و به معنی نمک‌ساز است.
تصویر
ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : جمعه 5 فروردین 1390 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب.


 

تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون

همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور سوسپانسیون) ، زیر مجموعه‌ای از محلول کلوئیدی به حساب می‌آیند. تنها تفاوت اساسی که می‌توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از محلولهای حقیقی است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود میلیمتر است.

 


تصویر


ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : سه شنبه 17 اسفند 1389 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
حلول سوسپانسیون ، (Supension) ، محلول کلوئیدی است که در آن ذرات معلق جامد به صورت مولکولهای مجاز در یک مایع باشد. مانند آب گل آلود. محلول سوسپانسیون را "محلول تعلیقی" نیز می‌نامند.

تصویر

ادامه مطلب

طبقه بندی: شیمی،

تاریخ : سه شنبه 17 اسفند 1389 | 08:52 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic