این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : جمعه 21 آبان 1395 | 03:52 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : پنجشنبه 6 خرداد 1395 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
Image result for ‫آیکون دانلود‬‎


طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 07:56 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1 - یک خودرو به جرم 1تن درجادهای با سرعت ثابت درحرکت است . انرژی جنبشی آن 40کیلوژول است.سرعت آن چند کیلومتربر ساعت است؟
2 - یک دوچرخه سوار با سرعت 36کیلومتر برساعت درحرکت است و 4کیلوژول انرژی جنبشی دارد.جرم او ودوچرخه اش چقدراست؟
3 - سنگی به جرم 400گرم از بالای سطح زمین به طور ازاد سقوط کرده است وسرعت آن درلحظه برخورد با زمین 72 کیلومتربرساعت بوده است.مشخص کنید از چه ارتفاعی رها شده است؟(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
4 - جسمی به جرم 3 کیلوگرم ازارتفاع 80 متری سطح زمین به طورآزاد سقوط می کند. سرعت آن درلحطه برخورد با زمین چقدراست؟(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
5- انرژی جنبشی جسمی 1200ژول است .اگرمجذور سرعت آن60متربرژانیه باشد جرم آن را محاسبه کنید.(از اصطکاک هوا صرفنظر کنید).
6 - جسمی به جرم 12کیلوگرم از ارتفاع 50متری سطح زمین سقوط ازاد کرده است ودرلحظه برخورد بازمین 5200ژول انرژی جنبشی داشته است. چقدر ازانرژی آن بر اثر اصطکاک هدر رفته است؟
7 - سنگی از ارتفاع 720 سانتی متری سطح زمین آزادانه سقوط کرده است.سرعت آن درلحظه برخورد بازمین چقدر بوده است؟
8 - جسمی به جرم 5کیلوگرم ازبالای سطح زمین آزادانه پایین افتاده است وسرعت آندر لحطه بر خورد بازمین 8 متربر ثانیه بوده است.اگرانرژی غلبه شده بر اصطکاک 40ژول باشد ازچه ارتفاعی سقوط کرده است؟
9 - جسمی به جرم  2کیلوگرم ازارتفاع 23متری سطح زمین سقوط آزاد کرده است.درتمام مسیر سقوط 60ژول ازانرژی جنبشی هدر رفته است. سرعت آن درلحظه برخورد بازمین ژند کیلومتر برساعت است؟
10 - جسم نخست درحال حرکت است،اگر جسم دوم جرمش نصف آن وسرعتش 2 برابر جسم نخست باشد. انرژی جنبشیش چند برابر است؟
موفق وپیروز باشیدطبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 18 شهریور 1394 | 01:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-نیروی تکیه گاهی به اندازه 2/5نیوتون بریک کتاب ازطرف سطح افقی میز وارد شده است. جرم این کتاب چقدر است؟
2-جرم یک جا مدادی باوسایل درون آن 800گرم است.وقتی سعید آن را در آستانه حرکت بر روی افقی میز قرار می دهد،ضریب اصطکاک 0/1است .نیری اصطکاک ایستایی چند نیوتون است؟
3-یک خودرو به جرم 2 تن بر روی سطح افقی جاده ای درحرکت است،نیروی اصطکاک حرکتی لاستیک هایش بازمین 1000نیوتن است ضریب اصطکاک حرکتی راحساب کنید.
4- یک گلوله فلزی برروی یک سطح افقی باضریب اصطکاک 0/02در حال قل خوردن است.نیروی اصطکاک حرکتی بین گلوله وسطح0/1نیوتن است.جرم گلوله چند گرم است؟طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : دوشنبه 16 شهریور 1394 | 10:00 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-یک دانش اموز به جرم 35kgبرروی کفه ترازویی داخل یک اسانسور ایستاده است.اسانسور بار باشتاب 2متربرمجذورثانیه بالامی رودوباهمین شتاب به پایین برمی گردد.وزن ظاهری اورا در هر دو حالت حساب کنید.
2-وزن ظاهری فرشیددرهنگام پایین امدن بااسانسور280Nاست.جرم فرشید40kgاست.ستاب حرکت اسانسورچقدراست؟
3-وزن ظاهری مسعود460Nاست.اوباشتاب1/5متربرمجذورثانیه بااسانسوردرحال بالا رفتن است .جرم مسعود چقدراست؟
4-مقاومت یک پاکت دربرابرپاره شدن70Nاست .مهرداد 5kgپرتقال داخل ان ریخته است.اوحداکثر پاکت راباچه شتابی بلند کندتاپاره نشود؟
درحل مسائل g=10طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : یکشنبه 15 شهریور 1394 | 01:00 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
دانلود کنید


طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 04:47 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 | 09:38 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
در فرمول انرژی جنبشی چرا ضریب 1/2 (یک دوم) می ذارن؟  یعنی  K = 1/2mv2

 


این یه ضریب تو فرموله که با توجه به محاسبات ریاضی بدست اومده و مانند بعضی از ثابتها در فرمولهای دیگه مثل  ثابت گرانش  g در فرمول پتانسیل گرانشی  معنا و نام ویزه ای نداره اینم نحوه محاسبه اش :

 p = m تکانه حرکت فیزیک سال چهارم

انرژی ذخیره شده در جسم ساکن  = انرژی جنبشی همان جسم در حال حرکت  ( بدون اتلاف انرژی)

کار انجام شده (انرژی پتانسیل) را به صورت زیر محاسبه می کنیم  و با جایگذاری تکانه خواهیم داشت :در ریاضیات داریمبا جایگذاری در رابطه انرژیانرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم، همان انرزی جنبشی  جسم در حرکت است (با صرف نظر از اتلاف انرژی)


طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | 08:49 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


ادامه مطلب

طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : جمعه 24 مرداد 1393 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : جمعه 24 مرداد 1393 | 06:03 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

  1) مقدار گرمای لازم برای افزایش یک گرم آب به اندازه ی یک درجه ی سلسیوس را محاسبه کنید. 

2) برای افزایش دمای 75 گرم سرب به میزان 10 درجه سانتی گراد به 96 ژول گرما نیاز  می باشد . ظرفیت گرمایی ویژه  سرب را محاسبه کنید .

3)برای کاهش دمای 500 گرم آمونیاک از دمای 25 درجه سلسیوس به دمای 5 درجه سلسیوس چه مقدار گرما باید از آن گرفته شود ؟

 

4)  هرگاه  100   گرم آب    83.68   کیلوژول انرژی از دست بدهد دمای آن چند درجه تغییر می کند ؟             

  5)  50 گرم از فلز فرضی X  به مقدار   260  ژول انرژی نیاز دارد تا دمایش به اندازه  4   درجه افزایش پیدا کند . ظرفیت گرمایی ویژه فلز X چقدر است ؟

 6)   یک فنجان چای چند ژول انرژی باید از دست بدهد تا دمای آن از  60  درجه به دمای بدن  37  درجه سلسیوس کاهش یابد ؟ (فرض کنید که فنجان  250  میلی لیتر چایی دارد . چگالی چای را g  / mL 1 فرض کرده و گرمای ویژه چای همان گرمای ویژه آب است . )

  7) الف) هرگاه بخواهیم دمای   350   گرم آب را از   25   درجه به  3   درجه سلسیوس کاهش دهیم چقدر گرما باید از آن بگیریم ؟ 

ب) اگر برای افزایش دمای سرب به جرم 38 گرم به اندازه ی 5درجه سلسیوس   به  48  ژول گرما نیاز باشد ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی سرب را محاسبه کنید .

  8)  با توجه به جدول زیر بادادن گرمای معین به هر کدام از مواد جدول دمای کدامیک بیشتر تغییرمی کند ؟

                                   

نام ماده

طلا

کربن

چوب

گرمای ویژه (Jg-1˚C-1)

0.012

0.720

1.76

 

 
طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


ادامه مطلب

طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : جمعه 27 دی 1392 | 07:04 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات